Caracterizarea stării râurilor în intervalul 15.06.2023 ora 07.00 – 16.06.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Pogăniș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, bazinele superioare ale Izei, Crișului Negru, Arieșului, Timișului, Argeșului, Ialomiței, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului (aval de s.h. Gelmar) și pe cursul mijlociu al Prutului (sector s.h. Ungheni – s.h. Drânceni).
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele mijlocii și inferioare ale Izei, Crișului Negru, Arieșului, Timișului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri din țară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Alb, Crișul Repede, Arieș, Ampoi, Pogăniș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Jiu, bazinul inferior al Oltului, cursul inferior al Mureșului, cursurile superioare ale Trotușului, Sucevei, Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, afluenții Prutului, pe râurile din Dobrogea și pe unele râuri mici din bazinul Vedei, bazinul superior al Oltului și bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței.
În interval s-au situat peste:

  • COTA DE INUNDAȚIE râul Desnățui la stația hidrometrică Călugărei (250+8)-jud.DJ;
  • COTA DE ATENȚIE râul Huşnița la stația hidrometrică Strehaia (300+16)-jud.MH.

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoş (50+112)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+62)-jud.TM, Desnățui – Călugărei (150+60)-jud.DJ, Jiu – Răcari (330+20)-jud.DJ și Orlea – Celei (180)-jud.GJ.
În interval s-a emis două AVERTIZăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi trei ATENȚIONăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 68 din 15.06.2023.