Caracterizarea stării râurilor în intervalul 15.05.2023 ora 07.00 – 16.05.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă în zonele montane înalte şi propagării pe râurile din bazinul Vişeului, pe cursul Someşului, în bazinul superior al Bistriței şi pe cursul inferior al Mureşului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând cele din bazinul Siretului (excepție făcând bazinul superior al Bistriței), cursul superior al Prutului şi cursul mijlociu al Mureşului (sectorul Ocna Mureş – Arad), unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Caraş, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenți ai Jiului, Trotuşului, Argeşului superior şi Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.