Caracterizarea stării râurilor în intervalul 14.04.2023 ora 07.00 –15.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale Jiului, Oltului și Argeșului, bazinele superioare și mijlocii ale Moldovei, Bistriței și Trotușului, unde au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Ialomiței și Buzăului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Pe râurile din bazinele Vedea, Suceava, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței și Buzăului, bazinul mijlociu al Oltului, cursul superior al Prutului, cursul superior și mijlociu al Siretului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Târnave, Bârzava, Caraş, Suceava, Moldova, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul superior al Prahovei, pe cursurile Mureșului, Siretului, cursurile superioare ale Buzăului, Bârladului, Prutului și pe unii afluenţi ai Bistriţei, Trotuşului şi Bârladului.
Este în vigoare în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 37 din 14.04.2023 până la ora 12:00.