Caracterizarea stării râurilor în intervalul 11.06.2023 ora 07.00 – 12.06.2023 ora 07.00

Debitele au fost general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Bega, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Bistrița, Moldova, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Bârzavei, bazinul superior și inferior al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Sucevei, cursul superior al Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinul hidrografic al Carașului, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Bârzavei, bazinul mijlociu al Mureșului, bazinele superioare ale Buzăului, Sucevei, cursul inferior al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului (sector s.h. Oroftiana – s.h. Rădăuți Prut), debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, s-au înregistrat şi pe unele râuri mici din sud-vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Firiza, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Pogăniș, Bârzava, Caraș, Nera, bazinul superior al Vișeului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, afluenții Prutului, pe unele râuri mici din bazinele Jiului, Argeșului, Ialomiței și din bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bârzava la stația hidrometrică Moniom (220+20)-jud.TM.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE raul Bega Veche la stația hidroemtrică Pischia (100+7)-jud. TM.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 64 din 11.06.2023.