Caracterizarea stării râurilor în intervalul 09.08.2023 ora 07.00 – 10.08.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Jijia și râurile din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe cursul mijlociu al Mureşului (sector Alba Iulia – Savârşin) debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Moravița, Caraș, Nera şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, pe unii afluenţi din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Prutului și pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+8)-jud.TM, ca urmare a propagării viiturii formate anterior.