Caracterizarea stării râurilor în intervalul 07.07.2023 ora 07.00 – 08.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Barcău, Someșul Mic, Crișuri, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Arieșului, bazinul superior și mijlociu al Jiului, și cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Vedea, Bârlad, râurile din Dobrogea, bazinul inferior al Jiului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând bazinele inferioare ale Târnavelor), Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Olt, Ialomița, cursul Jiului, bazinele superioare ale: Buzăului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe unii afluenţi ai Argeșului superior, și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Barcău, Vedea, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, și pe unele râuri din Dobrogea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravița – Moravița (250+6)-jud.TM și Bârsa – Zărnești (100+10)-jud.BV.
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Cușmed – Crișeni (250+50)-jud.HR;
COTA DE ATENȚIE râul Șasa la stația hidrometrică Poieni (50+20)-jud.TM.
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 87 din 07.07.2023.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 08.07.2023.