Caracterizarea stării râurilor în intervalul 07.04.2023 ora 07.00 – 08.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, cu excepția râurilor din bazinul hidrografic: Suceava, cursurilor inferioare ale Trotuşului, Putnei şi Rm. Sӑrat, cursului superior al Prutului şi afluenţilor Prutului unde au fost în creştere datoritӑ cedarii apei din stratul de zӑpadӑ, precipitaţiilor cӑzute în interval şi propagării și cursurilor inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului, Begăi Vechi, Begăi, Vedei și Argeșului unde au fost în creștere doar prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Siret (cu excepția Sucevei, Buzăului și cursurilor inferioare ale Trotuşului, Putnei şi Rm. Sӑrat), cursul mijlociu și inferior al Prutului, cursul superior al Oltului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-100%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Olteț, bazinul mijlociu al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, râul Jiu și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad și pe unii afluenți ai Bistriței și Prutului.
Se situează peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Cigher – Chier (300+2)-jud. AR, Timiș– Grăniceri (600+62)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+106)-jud.TM şi Crasna – Domăneşti (400+30)- jud.SM.