Caracterizarea stării râurilor în intervalul 06.01.2023 ora 07.00 – 07.01.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, cursul superior și mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii ale Oltului (sectorul Sf. Gheorghe – Hoghiz) și Bistriței, unde au fost în creştere ca urmare a propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, bazinele superioare și mijlocii ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, bazinul inferior al Mureșului și bazinul superior al Bistriței, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Jiu, Dâmbovița, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, cursurile superioare ale Trotușului, Moldovei, Sucevei, Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+25) –jud. SM (sector îndiguit).