Caracterizarea stării râurilor în intervalul 04.07.2023 ora 07.00 – 05.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Mureș (exceptând cursul superior și mijlociu al Arieșului și cursurile mijlocii și inferioare ale Târnavelor), Caraș, Nera, bazinele superioare ale râurilor: Crișul Repede, Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Timiș, Argeș, Ialomița, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Bârzavei și Oltului, bazinul inferior al Sucevei și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Timișului, Putnei și pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Negru, Moravița, bazinele mijlocii și inferioare ale râurilor: Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Târnave, cursul superior și mijlociu al Arieșului, cursul mijlociu al Timișului, cursul inferior al Bârzavei, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au produs pe unii afluenți ai Moldovei (Moldova, Ozana) şi Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Cracău).
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Alb, Mureș (exceptând Târnava Mică), Bega, Bârzava, Caraş, Nera, pe cursul Jiului, pe cursurile superioare ale Vişeului și Buzăului, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului, pe unii afluenţi ai Oltului superior, Moldovei și Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Barcău, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe afluenții râurilor Crișul Repede și Crișul Negru și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orăștie – Grădiștea de Munte (65+3) – jud. HD; Obârșia – Târnava de Criș (150+13) – jud HD; Aiudul de Sus – Aiud (250) – jud. AB.
În interval au fost emise șapte ATENȚIONARI HIDROLOGICE DE FENOMENE IMEDIATE și șase AVERTIZĂRI HIDROLOGICE DE FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 84 din 04.07.2023, până la ora 06:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.