Caracterizarea stării râurilor în intervalul 03.07.2023 ora 07.00 – 04.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Crasnei, Mureşului, Bârzavei și Prutului, bazinul superior și mijlociu al Someșului Mic, bazinele mijlocii şi inferioare ale Crișului Negru, Timișului, bazinul mijlociu al Arieșului și pe cursurile inferioare ale râurilor Barcău, Crișul Alb și Bega.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând bazinele râurilor: Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău), bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Alb, Mureș (aval staţia hidrometrică Glodeni), Bârzava, Caraş, Nera, pe cursul Jiului, pe cursul superior al Vişeului, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului, pe cursul inferior al Begăi, pe unii afluenţi ai Oltului superior și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Barcău, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe afluenții râurilor Crișul Repede și Crișul Negru, pe cei din bazinul inferior al Bistriței și pe unele râuri din Dobrogea.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 83 din 03.07.2023, până la ora 06:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.