Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul ianuarie – martie 2023

Râuri interioare:

În luna ianuarie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş (cu excepţia Târnavelor, pe cursul superior al Jiului şi pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Târnave, Olt superior, Suceava, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe cursurile superioare ale Trotuşului, Moldovei şi Prutului regimul hidrologic va avea valori cuprinse între 80-100% din normalele lunare. Pe celelalte râuri debitele medii lunare vor avea valori cuprinse între 50-80% din valorile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30%) se vor înregistra pe Vedea, Rm.Sărat şi Bârlad.

În luna februarie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Timiş, Bârzava, Moraviţa, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei, Moldovei şi Sucevei şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Călmăţui, Buzău, Putna, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad.

În lunile ianuarie şi februarie 2022 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Suceava, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei şi Moldovei şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui, Buzău, Putna, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul ianuarie – martie 2023, valori prezentate în tabelul de mai jos:

Ianuarie 2023 Februarie 2023 Martie 2023
m.a. m.a. m.a.
Q maxim (mc/s) 7100 5500 8000
Q mediu (mc/s) 4950 5500 5300 4000 6700 6500
Q minim (mc/s) 4000 3000 3500

De asemenea, în tabel, în coloana “m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: ianuarie, februarie şi martie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.