Informații de interes general

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; 

 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la nivelul Institutului Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor este dna Corina Mihai, e-mail: corina.mihai@hidro.ro, telefon: 021 318 1115/ interior: 123

Raport INHGA (Legea 5442001) pentru anul 2019

Buget din toate sursele de venit

Bilanturi contabile

Achizitii publice

Lista cladirilor publice conform Ordinului M.D.R.A.P. nr.263 din 30 iunie 2015

INHGA nu are in administrare cladiri cu suprafete utile cuprinse intre 250 m.p. si 500 m.p.

Declaratii de avere si interese

Altele