Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la nivelul Institutului Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor este dna Corina Mihai, e-mail: corina.mihai@hidro.ro, telefon: 021 318 1115/ interior: 123