Projects

DANUBESEDIMENT_Q2

DanubeSediment_Q2 – O acțiune inovatoare în Bazinul Fluviului Dunărea privind managementul sedimentelor Începând cu 1 ianuarie 2024, institutia noastră participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului DanubeSediment_Q2 de către un consorțiu format din 15 parteneri proveniți din 11 state europene, pentru o perioadă de 2.5 ani. Finanțat prin Programul pentru Regiunea...

DALIA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DALIA – DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION, acceptat pentru finanțare in cadrul apelului de proiecte HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity – protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine și de apa dulce). Institutul Național...

CLIMHYDEX

„Schimbari ale extremelor climatice si impactul asociat in evenimentele hidrologice din Romania” (2012 – 2016) Imbunatatirea cunostintelor privind intelegerea mecanismelor complexe de control al variabilitatii celor mai importante extreme meteorologice şi climatice care au loc în Romania, la diferite scari de timp, pentru a estima incertitudinea asociata proiectiilor lor într-un...

VULMIN

„Vulnerabilitatea asezarilor si mediului la inundatii în România in contextul modificãrilor globale ale mediului”(2012-2016) imbunatatirea dezvoltarea de noi metodologii sau îmbunătăţirea celor existente pentru evaluarea vulnerabilităţii localităţilor, infrastructurii şi mediului la hazarde hidrologice la diferite scări de abordare (naţională sau locală), dezvoltarea unei baze de date geospatiale privind inventarul evenimentelor...

e-LAC

„Operarea pro-activã a lacurilor de acumulare în conditii extreme (inundatii si secetã) cu ajutorul sistemelor de suport decizional complexe (SSDC). Studiu de caz: bazinul Jijia”(2012 – 2016) Proiectarea si realizarea unui prototip de sistem complex de suport decizional (SSDC) pentru exploatarea optimă a lacurilor de acumulare în condiţii hidrologice extreme...

PSMLAND

„Analysis of Precipitations and Soil Moisture Conditions Triggering Lanslide Occurrence in Subcarpathian Area between Prahova and Ialomita Valley (2013-2015) Monitorizarea precipitatiilor si a umiditatii solului ca factori in aparitia alunecarilor de teren in arealul Prahova-Ialomita. (mai mult…)

SCADA

„Federatie de sisteme SCADA, instrument colaborativ pentru managementul resursei de apa. Aplicatie Pilot pe bazinul Somes” (2014-2016) Dezvoltarea şi testarea in conditii reale de functionare a unei arhitecturi inovative, colaborative şi a instrumentelor asociate pentru integrarea sistemelor SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dintr-un bazin hidrografic asigurând gestiunea integrata a...

MATES-nZEB

„Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero” (2014-2016) Facilitarea furnizarii de energie din sursa geotermala cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero prin integrarea inteligenta a sistemelor ATES de incalzire si racire cu stocaj temporar in...

DESWAT

„Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters” (2005-2014) Monitorizarea raurilor prin instalarea de statii automate cu senzori de masurare a nivelului apei, precipitatiilor, temperaturii aerului si apei, precum si de masurare a principalilor parametri de calitate a apei; Realizarea de prognoze hidrologice de scurta si medie durata, prin achizitionarea...

DAREFFORT

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DAREFFORT – Danube river basin enhanced flood forecasting cooperation Proiectul DAREFFORT se deruleaza în perioada 01.06.2018 – 31.05.2021, în cadrul Programului Interreg – Danube Transnational Programme, şi reprezintă o iniţiativă de implementare a unor măsuri nestructurale de reducere...