„Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în bazinul hidrografic Tisa” (2017-2019)

Scopul principal al proiectul este de a îmbunătăți în continuare integrarea aspectelor de management al apei și prevenirii riscului la inundații pentru următorul ciclu al planificării în conformitate cu legislația europeană  din domeniu. Rezultatul principal al proiectului va fi un draft final actualizat al Planului Integrat de Management al Bazinului Hidrografic Tisa care include deja aspecte ale Directivei Inundații.

Site-ul proiectului este http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza

Share this post