Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.02.2020 ora 07.00 – 26.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistrița și Trotuș unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Timișului și cursurile inferioare ale Begăi, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, au fost în creștere numai  prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi izolat pe unii afluenţi mici ai Mureşului şi Oltului, au fost în diminuare şi restrângere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Timișului, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.02.2020 – 26.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.02.2020 ora 07.00 – 27.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, bazinul superior al Jiului și bazinul superior și mijlociu al Oltului și în general staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Maramureș și Crișana, datorită precipitațiilor cu caracter torențial prognozate și cedării masive din stratul de zăpadă ca urmare a temperaturilor, ridicate, prognozate.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară scădere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.