Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.07.2020 ora 07.00 – 15.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea și bazinul superior și mijlociu al Timișului, unde au fost relativ staționare și cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Oltului și cursul mijlociu al Prutului (sectorul Drânceni – Fălciu), unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vișeu, cursurile superioare ale Someșului, Bârzavei, Carașului, Trotușului, Bistriței, Sucevei și pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe Barcău, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș) și pe unii afluenții ai Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Falciu – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
 – COTELE DE PERICOL: Prut – Oancea (600+8)-jud.GL;
 – COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+27) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+29) jud. GL. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 13.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.07 – 15.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
15.07.2020 ora 07.00 – 16.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare și cursurile inferioare ale Mureșului, Oltului, Ialomiței, Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Se va menţine peste COTA DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
– COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+10) – jud.GL, Prut – Oancea (550+43)-jud.GL și Prut – Şiviţa (435+31) jud. GL. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 13.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.