Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2021 ora 07.00 – 29.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bistrița, Moldova, Suceava, cursul Siretului, cursul superior al Prutului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului.
Pe râurile din bazinul hidrografic al Mureşului, bazinul superior al Someşului, afluenții  Prutului şi cursul său mijlociu şi inferior şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Prahova, bazinele superioare ale Crișului Repede, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Siretului, Moldovei, Trotușului, pe râurile din Dobrogea și pe cursul Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Rm. Sărat și Bârlad.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.