Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2021 ora 07.00 – 15.11.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Oltului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Crișului Repede, Oltului, Cibinului şi Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Başeu şi Jijia.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri) existente în bazinul superior al râului Bistrița s-au menținut fără modificări importante și și-au făcut apariția, izolat și pe unele râuri mici din bazinul superior al Mureșului. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița (sectorul Cârlibaba – Dorna Arini), Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.