Centrul National de Prognoze Hidrologice

  • Elaborează prognoze hidrologice de scurtă, medie şi lungă durată şi avertizări hidrologice asupra fenomenelor periculoase (viituri, viituri rapide, secete, fenomene de iarnă) pentru râurile interioare şi Dunăre, pe baza informaţiilor din reţeaua hidrologică şi meteorologică naţională şi pe baza prognozelor meteorologice.
  • Elaborează, editează şi diseminează buletine hidrologice zilnice privind diagnoza şi prognoza hidrologică pentru râurile interioare şi Dunăre atât în situaţii normale cât şi în perioadele cu fenomene hidrologice periculoase şi buletine hidrologice lunare pentru principalele râuri, lacuri de acumulare şi Dunăre.
  • Asigură schimbul operativ de informaţii hidrologice (diagnoze şi prognoze hidrologice) cu ţările vecine, pentru râurile transfrontaliere.
  • Elaborează, editează şi diseminează rapoarte speciale pentru analiza fenomenelor hidrologice (rapoarte tehnice sintetice), mai ales pentru evenimente hidrologice extreme.
  • Coordonează activităţile de monitorizare şi mentenanţă a Sistemului Naţional Operativ de Prognoze Hidrologice (SNOPH), în colaborare cu specialiştii din cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă.
  • Asigură în timp real suportul tehnic de utilizare a SNOPH pentru hidrologii prognozişti din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.
  • Îndrumă şi controlează metodologic activitatea de prognoze hidrologice la Centrele Bazinale de Prognoze Hidrologice de la Administraţiile Bazinale de Apă, din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.
  • Realizează contracte cu terţi în domeniul prognozelor hidrologice.
  • Coordonează şi participă la teme şi proiecte de cercetare în domeniul prognozelor hidrologice pentru dezvoltarea Sistemului Naţional Operativ de Prognoze Hidrologice (SNOPH), implementarea de metodologii noi de prognoză, precum şi de integrare a SNOPH cu alte modele de prognoză sau sisteme de monitorizare care se implementează în cadrul diferitelor proiecte de cercetare-dezvoltare.

Share this post