Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.11.2018
ora 07.00 – 30.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superiore ale Crișurilor şi Cernei, pe Mureș (sectorul Brănişca – Radna), pe Bârzava, pe cursul inferior al Arieşului, pe Moldova, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, pod de gheaţă) existente pe unele sectoare ale râurilor din nordul, centrul şi estul ţării au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe: Mara la s.h. Vadu Izei, Mureş la s.h. Topliţa și la s.h. Gălăoaia, Mădăraş la s.h. Mădăraş, pe Bistriţa (sectorul Dorna Giumalău – Frumosu) şi pe afluenţii săi Cârlibaba, Dorna şi Neagra.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.11 – 30.11.2018 a fost în creştere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia, în creștere pe sectorul Calafat – Vadu Oii şi staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.11.2018
ora 07.00 – 01.12. 2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Mureşului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, pod de gheaţă) existente pe unele sectoare ale râurilor din nordul, centrul şi estul ţării vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galaţi şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.