Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Alb, Târnave, pe cursurile superioare ale Crişului Repede, Crişului Negru, Mureşului, Bistriţei, pe cursurile inferioare ale Mureşului, Jiului, Argeşului, Ialomiţei, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Siretului, Jijiei, Bârladului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Nera, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna şi Bârlad, unde se situeză sub normalele lunare cu valori cuprinse intre 30-90% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Buhai – Pădureni (250)-jud. BT şi Tecucel – Tecuci (360+16)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sărşig – Fântânelor (275+29)-jud. BH şi Orăștie – Grădiștea de Munte (65+3)–jud. HD. 
În interval au fost emise două ATENŢIONĂRI şi trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 27.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28 – 29.07.2018 a fost În creştere având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.07.2018 – 30.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul superior al Mureşului şi cursurile inferioare ale: Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Târnavelor, Siretului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 27.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.