Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei, Jiului şi cursul Prutului –  aval Ungheni şi cursurile inferioare ale Jijiei şi Sitnei, unde au fost în creştere prin propagare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nordul ţării, datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL  râul Prut la s.h. Stânca-aval (375+76)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Drânceni (630+37) – Jud.VS şi Prut – Prisăcani (520+50) – Jud.IS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Timiș – Grăniceri (600+38) – Jud. TM, Prut – Ungheni (460+114) – Jud.IS, Prut – Fălciu (500+31) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+29) – Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+53) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare –  Valea Mare (110+10)-Jud.BN şi Ilva – Poiana Ilvei (150+10)-Jud.BN.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 28.06.2020.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.06 – 29.06.2020 a fost în scădere, având valoarea de 9200 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.06.2020 ora 07.00 – 30.06.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Prutului – aval Ungheni unde vor fi în creştere datorită propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale pe unele rauri mici din vestul, centrul și nordul țării, datorită averselor de scurtă durată, temporar accentuate, prognozate.
Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste:
COTA DE PERICOL  râul Prut la s.h. Stânca-aval (375+65)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Drânceni (630+45) – Jud.VS şi Prut – Prisăcani (520+45) – Jud.IS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Timiș – Grăniceri (600+10) – Jud. TM, Prut – Ungheni (460+105) – Jud.IS, Prut – Fălciu (500+45) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+35) – Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+45) – Jud.IS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 28.06.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.