Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
28.01.2021 ora 07.00 – 29.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Argeşului, Ialomiței şi cele din Dobrogea, unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente pe râurile din Moldova și estul Transilvaniei s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi pe cursurile superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului).
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5)-jud. SM (sector îndiguit)
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crasna – Domanești (400+6)-jud. SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.01.2021 – 29.01.2021 a fost în creștere,  având  valoarea  de  7000 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.01.2021 ora 07.00 – 30.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în ușoară extindere și intensificare.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+15)-jud. SM
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.