Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.12.2018 ora 07.00 – 28.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Oltului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Nera, Jiu superior, Cibin, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Trotuş şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, unde se situează peste mediile multianuale lunare şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață existente au fost în uşoară diminuare şi restrângere. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27 – 28.12.2018 a fost în crestere, având  valoarea de  3600  m3/s,  sub  media  multianuală   a  lunii  decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.12.2018 ora 07.00 – 29.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Pe cursul inferior al Mureşului, debitele vor fi în creştere prin propagare.
Formațiunile de gheață existente vor fi în uşoară diminuare şi restrângere.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere sectorul Olteniţa – Tulcea.