Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.07.2019
ora 07.00 – 28.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Argeşului şi Ialomiţei şi cursul mijlociu şi inferior al Oltului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe unii afluenţi ai Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Crişul Repede, Bistra, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, în bazinul superior al Vedei, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Târnava Mică, Ampoi, Secaș, Sebeş, Strei, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi 3 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.07 – 28.07.2019 a fost  în scădere având valoarea de 2800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Calafat – Bechet.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.07.2019
ora 07.00 – 29.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Argeş şi Ialomiţa unde vor fi în scădere. 
Sunt posibile creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri mici din  zonele de deal și munte, din jumătatea de vest a ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate şi propagării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele.