Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.06.2021 ora 07.00 – 28.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Târnave, Buzău, în bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi Ialomiței, bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Arieş, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi pe râurile din Dobrogea şi doar prin propagare pe cursul superior şi cel inferior al Prutului. 
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea şi bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu,  Neajlov, Glavacioc, Sabar, Ialomița, Buzău, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Prut, bazinele superioare ale Oltului, Lotrului şi Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega Veche, Timiș, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi în bazinul superior al Bârladului.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cricovul Dulce –  Moreni (230+50)-jud. DB şi Milcov – Goleşti (350+5)-jud. VN.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 64 din 27.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 27.06.2021 – 28.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost staționare la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.06.2021 ora 07.00 – 29.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Arieş, Târnave, Argeş, Ialomița, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, cursul superior al Mureşului, cursul superior şi cel inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând bazinele hidrografice: Jiu, Olt şi Vedea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din zonele de deal şi munte, din nordul, centrul şi sudul țării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 64 din 27.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.