Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 28.05.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 27.05.2023 ora 07.00 – 28.05.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Târnave, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului, Oltului și pe râurile din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, bazinul inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, afluenților de dreapta ai Siretului, Prutului și pe cursul Siretului, debitele au fost relativ staționare și în scădere pe celelalte râuri din țară.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte din Crișana, Banat, Oltenia și sudul Transilvaniei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Vișeului, cursul mijlociu și inferior al Bârzavei, cursul superior și mijlociu al Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Vedei, bazinele inferioare ale Moldovei, Bistriței, Trotușului, Buzăului, cursul superior al Siretului și pe unii afluenți ai Jiului, Oltului și Prutului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Tău la stația hidrometrică Soceni (60+8)-jud. CS.
În interval au fost emise două AVERTIzăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 27.05.2023, până la ora 24:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 27.05 – 28.05.2023 a fost în scădere, având valoarea de 9300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 28.05.2023 ora 07.00 – 29.05.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Moldova, Suceava, bazinele inferioare ale Someșului, Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor și bazinele superioare ale Trotușului, Bistriței și cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior Prutului și cursul Siretului, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.