Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.11.2019 ora 07.00 – 27.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş, Ialomiţa şi bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Teleorman, pe unii afluenți ai Argeșului superior și mijlociu și Ialomiței superioare și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Lăpuș, Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilișua, Fizeș), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Strei) şi pe cursul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.11.2019 – 27.11.2019 a fost staţionar, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.11.2019 ora 07.00 – 28.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinul hidrografic Jiu unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul țării ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.