Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
26.06.2021 ora 07.00 – 27.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, cursul superior al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Bistriței și cursul inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă și cu caracter torențial și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș. Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și Cerna, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Ialomița, Prut, afluenții de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Turului, Barcăului, Crișului Negru, Mureșului, Oltului, cursurile superioare ale Târnavelor, cursul inferior al Siretului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Bega Veche, Timiș, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și pe cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Galbena la stația hidrometrică Hațeg (150+5)-jud. HD și la COTA DE ATENȚIE râul Nadăș la stația hidrometrică Aghireșu (100)-jud. CJ.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Racova la stația hidrometrică Puscaşi (340+6)-jud.VS.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 63 din 26.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 26.06.2021 – 27.06.2021 a fost staționar, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.06.2021 ora 07.00 – 28.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Suceava, Moldova, bazinele superiare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, cursul Siretului și cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torențial și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torențial, însemnate cantitativ. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 63 din 26.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.