Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.01.2021 ora 07.00 – 26.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Siret, Prut și bazinul superior al Mureșului, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare pe râurile din vestul și sudul țării fiind prezente pe majoritatea râurilor din Transilvania și Moldova. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, Suceava, Moldova superioară), bazinul superior al Mureșului, cursul superior al Prutului, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
În interval s-au situat peste COTA DE ATENȚIE râul Valea Mare la stația hidrometrică Târnova (250+30)-jud. AR.
Se situează peste:
COTA DE INUNDATIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+40)-jud. SM;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+35)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+58)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Domăneşti (400+76)-jud.SM și Crișul Alb – Vața de Jos (350+9)-jud. HD. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 7 din 25.01.2021.
In interval s-a emis o ATENȚIONARE HIDROLOGICA pentru fenomene imediate.  
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.01.2021 – 26.01.2021 a fost în creștere,  având  valoarea  de  5300 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.01.2021 ora 07.00 – 27.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării, precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă pe rârile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul inferior al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Se vor situa peste
COTA DE INUNDATIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+10)-jud. SM;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+10)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+30)-jud. SM (sector îndiguit) și Crasna – Domăneşti (400+50)-jud.SM.
 Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 7 din 25.01.2021 până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.