Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.11.2020 ora 07.00 – 25.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursul Mureșului aval Acmariu unde vor fi în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriţei şi  Moldovei se vor menţine fără modificări semnificative.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al Trotușului, cursurile inferioare ale Begăi și Siretului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.11 – 25.11.2020 a fost staționar, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.11.2020 ora 07.00 – 26.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi) existente, vor fi în uşoară diminuare şi restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița, relativ staționare pe sectorul Călărași – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.