Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.11.2020 ora 07.00 – 24.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă prezente în bazinul superior al Oltului s-au menţinut fără modificări importante, iar cele din bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară diminuare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al Trotușului, cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și, izolat, pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Prahovei și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.11 – 24.11.2020 a fost în creștere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.11.2020 ora 07.00 – 25.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi) existente, vor fi în uşoară diminuare şi restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.