Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 24.08.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.08.2023 ora 07.00– 24.08.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur şi cele din bazinele superioare ale râurilor: Lăpuş, Someşul Mare, Mureş, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş şi Jijia unde au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70 %, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Olt, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Moldovei, Bistriței inferioare, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior, Oltului mijlociu, Argeşului superior și pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Negreşti – Oaş (170+2) –jud. SM.
În interval au fost emise nouă Atenționări Hidrologice pentru fenomene imediate şi o Avertizare Hidrologică pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 107 din 23.08.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23 – 24.08.2023 a fost în scădere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.08.2023 ora 07.00 – 25.08.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor:
Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Trotuş, Bistriţa, Suceava şi Moldova unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici, îndeosebi din zona de munte, din sudul şi centrul ţării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.
Se menține în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 107 din 23.08.2023 până la ora 08:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.