Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.01.2019
ora 07.00 – 24.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul inferior al Timişului, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Drincea, Desnăţuiul şi unele râuri din bazinul Jiului unde debitele au fost în creștere uşoară, datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării.
  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi sub 30% din mediile multianuale,  izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş inferior, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară diminuare  pe râurile din sudul ţării.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelalte râuri gheața la mal.
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș la staţia hidrometrică Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.01 – 24.01.2019 a fost staţionar, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat  şi în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.01.2019
ora 07.00 – 25.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zapadă, evoluţiei formaţionilor de gheaţă  şi propagării pe râurile din Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi relativ staţionare pe celelalte râuri. 
Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri din bazinele hidrografice: Drincea, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior şi Olt inferior.
Formațiunile de gheață se vor menține fără modificări importante, cu excepția râurilor din jumătatea de sud a ţării unde vor fi în restrângere şi diminuare şi pot determina, în evoluţia lor, variaţii artificiale de niveluri şi debite pe unele sectoare de râu.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.