Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.06.2019
ora 07.00 – 23.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Vedea, bazinele inferioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Oltului, Argeșului, cursurile inferioare ale Turului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Begăi, Prutului, cursul mijlociu al Ialomiței, unde au fost în scădere și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Crișana, Transilvania, Moldova și Maramureș.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Argeş mijlociu și inferior, Ialomița, Buzău, Tortuș, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Bahluiul), bazinul superior al Oltului şi Trotuşului și pe cele din Dobrogea.
Se  situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+45)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+82)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Șuști – Briheni (175+7)-jud.BH, Ozunca – Bățanii Mari (200+9)-jud.CV. 
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
A intrat în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 22.06.2019. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.06 – 23.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere, exceptând s.h. Calafat, unde au fost în creștere.
Din datele primite la ora 0600, nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Cernavodă (500+1)-jud. CT, Brăila (560+18) – jud. BR, Isaccea (380+68) – jud. TL și Tulcea (320+47) – jud. TL.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.06.2019
ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele inferioare ale Vedei, Argeșului, Ialomiței, unde vor fi relativ staționare și cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Someșului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din vestul, sud-vestul, nordul, centrul  și estul țării, precum și în zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă.
Se vor mai situa peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+40)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+70)-jud. GL.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 22.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea, cu valori cuprinse între 30-50 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.