Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.03.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.03.2019
ora 07.00 – 23.03.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Prutului și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș,bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Buzăului, Bistriței, bazinul superior al Mureșului, bazinul mijlociu al Ialomiței, bazinele inferioare ale Putnei, Trotușului, Moldovei și Sucevei, cursul mijlociu și inferior al Jiului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele montane, în special din centrul și estul țării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Mureş, Bega, Nera, Cerna, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Putna, Buzău, pe cursul Prutului, bazinele superioare ale Crișurilor, Timișului, Jiului, Oltului, Trotușului și bazinul superior și mijlociu al Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22–23.03.2019 a fost în creştere, având valoarea de 6600 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, în creștere pe sectorul Corabia – Brăila și relativ staționare pe sectorul Galaţi – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.03.2019
ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, bazinul inferior al Izei, bazinul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, unde vor fi în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe unele râuri mici din zonele montane.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia, relativ staţionare la Tr. Măgurele și în creştere pe sectorul Zimnicea– Tulcea.