Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.02.2021 ora 07.00 – 23.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Tur, Someş, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și cursul Mureşului, unde au fost în scădere. Pe cursul mijlociu și inferior al Prutului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor au fost în ușoară restrângere și diminuare, şi pot determina, în evoluţia lor, variaţii de niveluri și debite pe unele sectoare de râu. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Vedea, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Moldova, Suceava, Sitna, Prut, bazinele inferioare al Oltului, Argeşului și cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste:
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+26)-jud. SM,  Crasna – Domăneşti (400+96)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+86)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.02.2021 – 23.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 8300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost fi în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă și în creștere pe sectorul Hârșova – Tulcea.
Nivelul se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+5) – jud. TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.02.2021 ora 07.00 – 24.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și cursul Mureşului, unde vor fi în scădere și cursul mijlociu și inferior al Prutului unde vor fi în creștere ca urmare a propagării.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor vor fi în uşoară restrângere şi diminuare. 
Se vor situa peste:
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+14)-jud. SM,  Crasna – Domăneşti (400+52)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+65)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galați şi relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Isaccea (380+4)-jud.TL.