Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.02.2020 ora 07.00 – 23.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat și Putnei unde au fost în ușoară scădere și cursurile inferioare ale Someșului și Siretului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi), prezente pe unele râuri mici din zonele de munte din nordul și centrul țării s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.02.2020 – 23.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Călărași – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Turnu Măgurele – Oltenița.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.02.2020 ora 07.00 – 24.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei unde vor fi în scădere.
Sunt posibile ușoare creșteri de debite pe unele râuri mici din nordul și centrul țării datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide prognozate și propagării.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat năboi) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară scădere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea şi Călăraşi – Tulcea şi staţionare pe sectorul Giurgiu – Oltenița.