Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.08.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
21.08.2020 ora 07.00 – 22.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Timiş unde au fost în creştere prin propagare, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea,  Argeş inferior, Bârlad, Prut şi pe majoritatea râurilor din Dobrogea debitele au fost staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş, Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cibin, Jiu inferior, afluenții Jiului din bazinul superior, şi pe Olt pe sectorul Micfalău – Sf. Gheorghe și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat, Jijia şi pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Argeșului
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.08 – 22.08.2020 a fost în creştere uşoară, având valoarea de 3950 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.08.2020 ora 07.00 – 23.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea,  Argeş inferior, Bârlad, Prut şi cele din Dobrogea unde vor fi  staţionare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară creştere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea .