Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
21.07.2021 ora 07.00 – 22.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței unde au fost în scădere.
Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea debitele vor fi relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crişul Alb, Arieş, Suceava, Moldova, Bistriţa bazinul superior și mijlociu al Timișului, cursul superior al Putnei şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău și pe unii afluenți ai Crișului Negru (Holod, Teuz).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Lotru la stația hidrometrică Valea lui Stan (165+1)-jud.VL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr 79 din 21.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.07.2021 – 22.07.2021 a fost în creştere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Brăila – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Vadu Oii.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.07.2021 ora 07.00 – 23.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Siretului, Buzăului, Rm Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriței, Moldovei, Sucevei şi Bârladului, cursul mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiței unde vor fi în creștere ca urmare a propagării.
Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zona de munte, datorită precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr 79 din 21.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia şi pe sectorul Tr. Măgurele – Galați, în scădere pe sectorul Calafat – Corabia şi relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.