Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
21.02.2021 ora 07.00 – 22.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, unde vor fi în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat bazinele Someșului şi Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Olt, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Sitna, Tazlău, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bahlui, Bârlad, Jijia şi cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste:
 – COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+10)-jud.SM,
 – COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+35)-jud. SM,  Crasna – Berveni (490+88)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.02.2021 – 22.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 8500 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere Gruia – Călăraşi, relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelul se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+5) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.02.2021 ora 07.00 – 23.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor vor fi în uşoară restrângere şi diminuare. 
Se vor situa peste:
–   COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500)-jud.SM
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+30)-jud. SM,  Crasna – Berveni (490+80)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Hârşova şi relativ staționare pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.