Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș,  Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna  bazinele superioare ale Begăi, Timișului, afluenții mici ai Someșului aval Dej și afluenții Oltului inferior și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursurile inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Buzăului, Bârladului și Jijiei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte severe de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu depășiri izolate ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din Marmureș, Crișana, Banat, Oltenia și Moldova. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
 
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oancea (550)-jud.GL și Prut – Şiviţa  (435+49)-jud.GL;
COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică  Fălciu (500+44)-jud. VS.
  
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Sălatrucel la s.h. Berislăvești (35+35)-jud. VL și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Vl. Brihenilor – Șuști (175+27)-jud. BH, Sașa – Poieni (50+15)-jud. TM, Vl. Terovei – Terova (60+20)-jud. CS, Tău – Soceni (60+12)-jud. CS, Pârâul Urșanilor – Horezu (250+1)-jud. VL, Lohan – Curteni (200+34)-jud. VS, Bârlad – Tecuci (300+44)-jud. GL și Jijia – Dângeni (380+56)-jud. BT.
În interval au fost emise 12 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  10 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.42 din 19.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.06 – 20.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8000 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Din datele primite la ora 0600, se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Feteşti (565+13) – jud.IL, Cernavodă (500+54)-jud.CT, Vadu Oii (600+31) – jud.CT, Brăila (560+44)-jud. BR, Galaţi (560+18) – jud.GL, Isaccea (380+82) – jud. TL și Tulcea (320+58) – jud.TL și peste FAZA a II-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova (610+3) –jud. CT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.06.2019 ora 07.00 – 21.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crasna, Barcău și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, pe afluenții Oltului inferior și cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Șivița (435+45)-jud. GL și peste
COTELE DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrice Fălciu (500+40)-jud. VS și Oancea (440+100)-jud.GL și 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.42 din 19.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Cernavodă – Tulcea. Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.