Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 19.01.2022 ora 07.00 – 20.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, staționare, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Mureș,unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Arieș, Târnava Mare, Jiu, Olt, Buzău, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, pe cursurile Someșului, Siretului, Trotușului și cursurile superioare ale Prutului și Putnei.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe Someșul Mare, cursurile superioare ale Mureșului, Oltului, Bistriței (afluent al Siretului), pe afluenții săi Dorna și Neagra și pe cursurile inferioare ale Izei, Lăpușului și Arieșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 19.01.2022 – 20.01.2022 au fost în scădere, având valoarea de 5000 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 20.01.2022 ora 07.00 – 21.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri şi Mureș unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în ușoară intensificare și extindere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.