Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.03.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someş, Crasna, Barcău, pe cursurile inferioare ale Bârladului, Jijiei şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Curgerea de năboi pe râurile din bazinele superioare ale Siretului şi Oltului a fost în extindere.
Se situează peste: 
–  COTA DE PERICOL râul Crasna – Domăneşti (550+4)-jud.SM;
– COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+21)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+7)-SM (sector îndiguit), Nera – Sasca Montană (280+3)-jud.CS, Olt – Hoghiz (350+43)- jud.BV;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+15)-jud.SM, Crasna – Craidorolţ (350+76)-jud.SM, Chechet – Ghileşti (250+30)-jud.SM, Barcău – Marghita (250+46)-jud.BH, Barcău – Balc (400+2)-jud.BH, Barcău – Sălard (510+103)-jud.BH, Nera – Naidăş (170+12)-jud.CS, Olt – Micfalău (190+28)- jud.CV, Urlui – Furculești (150+24)- jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+9)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+14)-jud.GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+3)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Henţ – Morlaca Henţ (125+3)-jud.CJ şi Neagra – Vadu Moţilor (150+2)-jud.AB.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând  afluenţii Bârladului care se situează la valori cuprinse între 30% şi 60% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 14 din 18.03.2018.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.03.2018 – 19.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 9800 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.
Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550+4) – jud. DJ, Corabia (500+10) – jud. OT, Tr. Măgurele (500+15) – jud. TR, Zimnicea (530+30) – jud. TR, Cernavodă (500+7) – jud. CT, Isaccea (380+30) – jud. TL și Tulcea (320+13) – jud. TL.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.03.2018 – 20.03.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Argeş, Ialomiţa şi cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad şi Prut, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de niveluri și debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe unele râuri din nord-vestul, sud-vestul şi sudul ţării.
Îşi vor face apariţia formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) pe râurile din nordul şi centrul ţării.
Se va extinde curgerea de năboi pe râurile din bazinele superioare ale Siretului şi Oltului. 
Se vor situa peste: 
– COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+40)-jud.SM, Crasna – Domăneşti (500+40)-jud.SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (590+30)-SM (sector îndiguit), Olt – Hoghiz (350+30)- jud.BV;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+10)-jud.SM, Crasna – Craidorolţ (350+20)-jud.SM, Chechet – Ghileşti (250+10)-jud.SM, Barcău – Marghita (250+20)-jud.BH, Barcău – Sălard (510+130)-jud.BH, Nera – Sasca Montană (190+30)-jud.CS, Nera – Naidăş (170+50)-jud.CS, Olt – Micfalău (190+20)- jud.CV, Urlui – Furculești (150+15)-jud.TR, Glavacioc – Crovu (200+10)-jud.GR.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 14 din 18.03.2018.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea şi în scădere pe sectorul Calafat – Corabia.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea, Olteniţa, Cernavodă, Isaccea și Tulcea.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.