Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile inferioare ale râurilor Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega Veche, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Ialomiței, Buzăului și Bistriței, in scădere pe râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și relativ staționare pe celelalte râuri. Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe cursul inferior al Timișului datorită propagării viiturii formate anterior.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din vestul și nord-vestul țării.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Bega Veche la staţia Pişchia (100+16)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Bega la stația hidrometrică Balinț (550+11)-jud.TM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) s-au menţinut  fără modificări importante, exceptând râurile din nordul țării, unde au fost în ușoară intensificare și extindere. 
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crișuri, Caraș, Nera, Argeș, Prahova, Trotuş, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Barcăului, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Begăi, Timișului, Bârzavei, bazinul inferior al Mureșului, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.01.2018 – 20.01.2018 a fost în scădere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii  ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.01.2018 – 20.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurile Someș, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Ialomița, Buzău, Bistrița, unde vor fi în creştere prin propagare și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, unde vor fi în scădere. 
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite se pot înregistra pe cursul inferior al Timișului datorită propagării viiturii formate anterior.
Se va situa peste COTA DE ATENŢIE  râul Timiș la stația hidrometrică Grăniceri (600+80)-jud.TM.
Sunt posibile mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe unele râuri din Crișana și Banat.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţa) se vor menţine  fără modificări importante. Se va intensifica curgerea de năboi pe râurile din nordul și centrul țării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița  şi  în  creştere  pe sectorul Călărași – Tulcea