Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.07.2020 ora 07.00 – 18.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, afluenților de dreapta ai Siretului, bazinul superior al Jiului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unii afluenți ai Oltului inferior și cursul superior al Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Prutului, Bârladului și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) cursul superior al Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna și Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Luț, Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Şiviţa (435+27) jud. GL și la s.h. Prut – Oancea (550+20)-jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
COTELE DE ATENȚIE râul Sașa la s.h. Poieni (50+1) – jud. TM și râul Prut la s.h. Fălciu (500+43) – jud.GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.07 – 18.07.2020 a fost în staționar, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.07.2020 ora 07.00 – 19.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Someșului Mic, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, cursul Siretului și afluenții săi de dreapta, bazinul superior al Jiului, Oltului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Prutului, Bârladului și pe cursul superior al Siretului, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, centrul și nordul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial prognozate.
Se menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+24) jud. GL și Prut – Oancea (550+10)-jud.GL;
COTA DE ATENȚIE: Prut – Fălciu (500+25) – jud.GL.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.