Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mnijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Sucevei, Moldovei și Bistriței și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste: 
–  COTA DE PERICOL râul Bistra la staţia hidrometrică Chiribiş (500+10)-jud.BH
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Supuru de Jos (400+65)-jud.SM, Maria – Răteşti (300)-jud.SM, Barcău – Marca (425+14)-jud.SJ, Barcău – Marghita (300+50)-jud.BH, Olt – Hoghiz (350+65)- jud.BV, 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+12)-jud.SM, Crasna – Domăneşti (400+38)-jud.SM, Timercea – Tăuţ (150+22)-jud.AR, Cigher – Tăuţ (250)-jud.AR, Mureş – Gălăoia (170+3)-jud.MS,  Olt – Micfalau (210+17)- jud.CV, Minis – Bozovici (100+12)-jud.CS, Urlui – Furculești (150+25)- jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+27)- jud.GR; Sabar – Vidra (360+33)-jud.IF, Glavacioc – Crovu (200+23)-jud.GR, Dâmbovița – Dragomirești (200+9)- jud.IF.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei şi bazinul Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 13 din 17.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.03.2018 – 18.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 9600 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550+10)– jud. DJ, Corabia (500+5)-jud.OT, Tr. Măgurele (500+15) – jud. TR, Zimnicea (530+15) – jud. TR, Isaccea (380+30) – jud. TL și Tulcea (320+15) – jud. TL.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.03.2018 – 19.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de niveluri și debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe unele râuri din vestul, nordul, centrul și sudul ţării.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE cursurile râurilor: Crasna, Barcău,  cursul mijlociu al Oltului, cursul inferior al Neajlovului, cursurile inferioare ale Sabaraului şi Dâmboviței.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 13 din 17.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea, Isaccea și Tulcea.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.