Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.01.2020 ora 07.00 – 18.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând unele râuri din vestul și sudul țării, unde au fost în ușoară diminuare și restrângere.     
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argeşului superior (Raul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.01.2020 – 18.01.2020 a fost staţionar, având valoarea de 3200 m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Bechet – Corabia.      
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.01.2020 ora 07.00 – 19.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menţine fără modificări importante, exceptând unele râuri din vestul și sudul țării, unde vor fi în ușoară diminuare și restrângere.     
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară scădere (3150 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.