Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi cursul inferior al Bistriţei, unde au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcǎu şi cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Creşteri de niveluri şi debite s-au mai înregistrat şi pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din nordul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb,  Timiș, Moraviţa, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, bazinele superioare ale Argeșului, Siretului, Trotuşului, Buzǎului, Jijiei şi unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 10-30% din mediile multianuale lunare. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16 – 17.07.2018 a fost în scădere, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.07.2018 – 18.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Suceava, Moldova şi Bistriţa, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării şi relativ staţionare pe râurile din Dobrogea.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din nordul şi centrul ţǎrii, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.